Αρχική σελίδα

Κρούσεις - Ταλαντώσεις

Ταλαντώσεις

Οι παρανοήσεις και τα λάθη του σχολικού βιβλίου “Φυσική Κατεύθυνσης Γ’  Λυκείου”

της συγγραφικής ομάδας

“Αλέκος Ιωάννου - Γιάννης Ντάνος - Άγγελος Πήττας - Σταύρος Ράπτης”

Εκδόσεων 2002 - 2016, επισημαίνονται στο βιβλίο μου «Θέματα Φυσικής...» όπου δίνονται και τρόποι υπέρβασης αυτών των παρανοήσεων...

Στο παραπάνω διαδραστικό διάγραμμα κί­νη­σης μπο­ρού­με με κα­τάλ­λη­λη επιλογή συντελεστών να έχουμε διαγράμ­ματα των ευθυγράμμων κινήσεων:

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση

Απλή Αρμονική Ταλάντωση

Φθίνουσα Ταλάντωση

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

 

Πληροφορίες για τη διαχείριση των αρχείων .cdf εδώ.

© 2015    Θρασύβουλος Μαχαίρας

Επικοινωνία (email):

thras.maheras@gmail.com